Guess who

Проектът е игра за двама, играна от два компютъра. Двата компютъра трябва да са свързани към един Wi-Fi и да са пуснали играта по едно и също време, за да стартира.


Изготвили проекта

  • Борис Димитров - 11В
  • Росен Тенев - 11В

За кого е предназначен?

"За всички, които искат да играят ""Познай кой?"" на компютър с приятели."

Какво бихте искали да постигнете с него?

Да създадем интересна игра, като в същото време научим нещо ново.

Какво ви мотивира да го разработите?

Бяхме мотивирано от това да използваме интересни и нови за нас технологии за проекта, като резултатът е игра, която искаме да играем.

Кои бяха най-големите трудности?

Комуникацията между двата компютъра и по-точно изпращането на папка със снимки.

С какво се гордеете?

С възможността играта да може да се играе с всякакви снимки, които потребителя може да предостави.