Изграждане на MPLSVPN мрежова архитектура

Дипломната работа представлява реализация на VPN свързаност между централен офис и клон офис на две различни компании, като всяка компания има свой отделен VPN и трафикът е отделен от глобалния трафик преминаващ през интернет доставчика. Свързаността се осъществява посредством протоколите: BGP (iBGP, eBGP, MPBGP), MPLS, IS-IS.


Изготвили проекта

  • Александър Павлов - 12В

За кого е предназначен?

За компании, които целят да осъществят частна и ефективна свързаност между своите офиси, партньори или клиенти.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Да разширя знанията си по компютърни мрежи, да получа представа, как се осъществява VPN свързаността между компаниите на практика и да продължа да се развивам в тази насока.

Какво ви мотивира да го разработите?

Амбицията да направя голям завършен проект, който представлява корпоративно решение, използвано от компаниите в днешно време.

Кои бяха най-големите трудности?

Координацията и осъществяването на работоспособност на мрежовата архитектура, понеже множеството използвани мрежови протоколи работят заедно и беше необходимо да се синхронизират, за да могат да работят ефективно без грешки.

С какво се гордеете?

Гордея се, че усъвършенствах своята цел и че успях да осъществя пълната функционалност на проекта, въпреки препятствията, през които трябваше да премина в процеса на разработка.